Hukuk Pratik

İnfaz Hesaplama

Ceza Miktarını Giriniz:
Yıl: Ay: Gün:
Suç Türü:
Adi Suç Terör Suçu 675 Sayılı KHK Dışı Suçlar*
Suç Tarihi (I):
01.06.2005 Öncesi 01.06.2005 Sonrası
Suç Tarihi (II):
01.07.2016 Öncesi 01.07.2016 Sonrası
Hükümlünün Yaşı:
15 Yaşından Büyük 15 Yaşından Küçük
Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı Var Mı?
Tekerrür Var Tekerrür Yok
*Kasten Öldürme (TCK 81,82), Eş, altsoy ,üstsoy, ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı( TCK 86/3-a,b), Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama(TCK 87), Cinsel Suçlar (TCK 102 vd.), Özel Hayata Karşı Suçlar (TCK 132 vd.), Uyuşturucu imal veya ticaret (TCK 188), Anayasal Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar.